CHYBA: Nepodarilo sa pripoji k databáze .

CHYBA: Nepodarilo sa zvoli databázu admin_ddayvday.
php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name does not resolve
./index.php?menu=calendar
 
Quick DAY-selector
0


Choosing a day-number beginning with the D-day as #0. Just drag the symbol to a desired position.

CHYBA: Nepodarilo sa vykona dotaz select about_en from about na databáze admin_ddayvday.
No such file or directory