CHYBA: Nepodarilo sa pripoji k databáze .

CHYBA: Nepodarilo sa zvoli databázu admin_ddayvday.
php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name does not resolve
./index.php?menu=calendar
 
Quick DAY-selector
0


Choosing a day-number beginning with the D-day as #0. Just drag the symbol to a desired position.

CHYBA: Nepodarilo sa vykona dotaz SELECT name_en, id_army_unit_description FROM `army_unit_description` ORDER BY id_army_unit_description na databáze admin_ddayvday.
No such file or directory