CHYBA: Nepodarilo sa pripoji k databáze .

CHYBA: Nepodarilo sa zvoli databázu admin_ddayvday.
php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name does not resolve
./index.php?menu=calendar
 
Quick DAY-selector
0


Choosing a day-number beginning with the D-day as #0. Just drag the symbol to a desired position.

CHYBA: Nepodarilo sa vykona dotaz SELECT name_en, description_en FROM `american_armies` WHERE date = '1944-06-06' ORDER BY name_en na databáze admin_ddayvday.
No such file or directory
Nothing was found in this date.