./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.

Toto DVD vzniklo v rámci projektu města Plzně nazvaného „From D-day to V-day“. 

Na plážích v Normandii roku 1944 vše začalo a v Plzni v květnu 1945 radostně skončilo, alespoň pro ten daný čas se zdálo, že jsme opět součástí svobodné Evropy. 
Cesta spojeneckých vojsk naším kontinentem za druhé světové války trvala bezmála rok, kromě lítých bojů a následné svobody a radosti, byla plná lidských příběhů, těch s dobrým koncem a bohužel i těch tragických. 
Projekt si klade za cíl zaplnit mezeru v naší paměti. Díky historii můžeme umožnit současné mladé generaci nahlédnout do minulosti, poučit se z ní, využít ji pro naši budoucnost. Na úctu a respekt ke všem, kteří za nás boj proti nacismu vybojovali, bychom neměli nikdy zapomenout. 
Cesta „Ode dne D ke dni Vítězství“ v letech 1944-1945 byla cestou za svobodou. Svoboda, ve které dnes žijeme, nám umožňuje projekty, jako je From D-day to V-day, realizovat a díky připomínce jak draze může být vykoupena, si jí také více vážit. 
 
Informace o projektu naleznete na webových stránkách  www.dday-vday.eu


Prohlížení a ovládání DVD je koncipováno jako zápisník/deník z druhé světové války. Ovládání celé presentace je jednoduché, přehledné a intuitivní. Budete-li kdykoli potřebovat poradit, klikněte na ikonu otazníku v zápatí stránky.


Na DVD jsou použity fotografie a mapy z archivu Patton Memorial Pilsen a NARA Washington. Ostatní fotografie pochází ze soukromých sbírek a archivu MMP.

 
Autoři:
 
Milan Jíša, kurátor muzea Patton Memorial Pilsen  
Mgr. Karel Foud, vojenský historik
Překlad: David Fuchs, s.r.o.
Grafika a programování: WEST MEDIA, s.r.o.
Copyright: Statutární město Plzeň
 
Vydáno k 65. výročí osvobození města Plzně americkou armádou, Plzeň, 2010