./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
Protitankové jednotky

 

V dubnu 1941 bylo schváleno vytvoření samostatných protitankových praporů. Tyto prapory byly přidělovány jednotlivým divizím podle jejich potřeb na frontě. 
Například ke 2. pěší divizi byl připojen od 14. června 1944 do 9. května 1945 612. prapor, který s touto divizí prošel celé tažení v Evropě. Mimo něj byl od 30. října 1944 do 2. prosince připojen 629. prapor a po něm od 12. prosince 1944 do 27. ledna 1945 644. prapor.

<< Zpět