./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
1. pěší divize „BIG RED ONE“

 

Velitel:
generálmajor Clarence R. Huebner
od prosince 1944 generálmajor Clift Andrus
 
16. pluk
plukovník Taylor, únor 45 – plk. Gibb
18. pluk
plukovník Smith, únor 45 – plk. Williamson
26. pluk
plukovník Seitz, duben 45 – plk. Murdoch
 
5. prapor polního dělostřelectva
7. prapor polního dělostřelectva
32. prapor polního dělostřelectva
33. prapor polního dělostřelectva
1. ženijní prapor
1. zdravotní prapor

<< Zpět