./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
106. pěší divize „GOLDEN LION“

 

Velitel:
generálmajor Alan W. Jones,
prosinec 44 – brigádní generál Herbert T. Perrin,
únor 45 – generálmajor Donald A. Stroh
 
422. pluk
plukovník G. S. Descheneux, duben 45 – plukovník William B. Tuttle
 
423. pluk
podplukovník W. D. Long
 
424. pluk
plukovník A. D. Reid, leden 45 – podplukovník O. M. Hewitt, leden 45 – plukovník J. R. Jeter, únor 45 – podplukovník R. H. Stumpf
 
589. prapor polního dělostřelectva
590. prapor polního dělostřelectva
591. prapor polního dělostřelectva
592. prapor polního dělostřelectva
81. ženijní prapor
331. zdravotní prapor

<< Zpět