./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
97. pěší divize „TRIDENT“

 

Velitel: generálmajor Milton B. Halsey
 
303. pluk – plukovník W. B. Forse
 
386. pluk – plukovník S. M. Lansing
 
387. pluk – plukovník W. D. Long
 
303. prapor polního dělostřelectva
365. prapor polního dělostřelectva
389. prapor polního dělostřelectva
922. prapor polního dělostřelectva
322. ženijní prapor
322. zdravotní prapor

<< Zpět