./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
89. pěší divize „ROLLING W“

 

Velitel: generálmajor Thomas D. Finley
 
353. pluk – plukovník Maerdian
 
354. pluk – plukovník Aloe, duben 45 – plk. Renfro
 
355 .pluk – plukovník Harris
 
340. prapor polního dělostřelectva
341. prapor polního dělostřelectva
563. prapor polního dělostřelectva
914. prapor polního dělostřelectva
314. ženijní prapor
314. zdravotní prapor

<< Zpět