./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
87. pěší divize „GOLDEN ACORN“

 

Velitel:
brigádní generál John M. Lentz
od ledna 1945 generálmajor Frank L. Culin
 
345. pluk – plukovník Sugg
 
346. pluk – plukovník Costello, prosinec 44 – plk. Wheeler, leden 45 – plk. Clayman
 
347. pluk – plukovník Tupper
 
334. prapor polního dělostřelectva
335. prapor polního dělostřelectva
336. prapor polního dělostřelectva
912. prapor polního dělostřelectva
312. ženijní prapor
312. zdravotní prapor

<< Zpět