./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
86. pěší divize „BLACKHAWK“

 

Velitel: generálmajor Harris M. Melasky
 
341. pluk – plukovník Hunt
 
342. pluk – plukovník Hildebrande, duben 45 – plk. Heffner
 
343. pluk – plukovník Kengla, březen 45 – plk. Bloomquist
 
331. prapor polního dělostřelectva
332. prapor polního dělostřelectva
404. prapor polního dělostřelectva
911. prapor polního dělostřelectva
311. ženijní prapor
311. zdravotní prapor

<< Zpět