./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
78. pěší divize „LIGHTNING“

 

Velitel: generálmajor Edwin P. Parker
 
309. pluk – plukovník Ondrick
 
310. pluk – plukovník Miner, únor 45 – podplukovník Hayes, duben 45 – plk. Lutz
 
311. pluk – plukovník Willingham
 
307. prapor polního dělostřelectva
308. prapor polního dělostřelectva
309. prapor polního dělostřelectva
903. prapor polního dělostřelectva
303. ženijní prapor
303. zdravotní prapor

<< Zpět