./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
76. pěší divize „ONAWAY“

 

Velitel: generálmajor William R. Schmidt
 
304. pluk – plukovník Choguette
 
385. pluk – plukovník Bragan, duben 45 – plk. Garland
 
417. pluk – plukovník Bruner
 
302. prapor polního dělostřelectva
355. prapor polního dělostřelectva
364. prapor polního dělostřelectva
901. prapor polního dělostřelectva
301. ženijní prapor
301. zdravotní prapor

<< Zpět