./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
71. pěší divize „RED CIRCLE“

 

Velitel: generálmajor Willard G. Wyman
 
5. pluk   – plukovník Wooten
 
14. pluk – plukovník Beeler, březen 45 – plk. Lunquist
 
66. pluk – plukovník Regnier
 
564. prapor polního dělostřelectva
607. prapor polního dělostřelectva
608. prapor polního dělostřelectva
609. prapor polního dělostřelectva
271. ženijní prapor
371. zdravotní prapor

<< Zpět