./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
69. pěší divize „FIGHTING 69th“

 

Velitel: generálmajor Emil F. Rheinhardt
 
271. pluk – plukovník H. B. Margeson
 
272. pluk – plukovník W. D. Buie
 
273. pluk – plukovník Ch. M. Adams
 
724. prapor polního dělostřelectva
879. prapor polního dělostřelectva
880. prapor polního dělostřelectva
881. prapor polního dělostřelectva
269. ženijní prapor
369. zdravotní prapor

<< Zpět