./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
66. pěší divize „BLACK PANTHER“

 

Velitel: generálmajor Herman F. Kramer
 
262. pluk – plukovník L. D. Syme
 
263. pluk – plukovník F. L. Knudsen
 
264. pluk – plukovník J. R. Hamilton
 
721. prapor polního dělostřelectva
870. prapor polního dělostřelectva
871. prapor polního dělostřelectva
872. prapor polního dělostřelectva
266. ženijní prapor
366. zdravotní prapor

<< Zpět