./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
65. pěší divize „BATTLE AXE“

 

Velitel: generálmajor Stanley E. Reinhart
 
259. pluk – plukovník Rutte, duben 45 – plk. George
 
260. pluk – plukovník Dunkley
 
261. pluk – plukovník Carraway
 
720. prapor polního dělostřelectva
867. prapor polního dělostřelectva
868. prapor polního dělostřelectva
869. prapor polního dělostřelectva
265. ženijní prapor
365. zdravotní prapor

<< Zpět