./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
30. pěší divize „OLD HICKORY“

 

Velitel: generálmajor Leland S. Hobbs
 
117. pluk
plukovník Johnson
 
119. pluk
plukovník Sutherland, prosinec 44 – plk. Baker, březen 45 – plk. McHugh, duben 45 – plk. Baker
 
120. pluk
plukovník Purdue
 
118. prapor polního dělostřelectva
197. prapor polního dělostřelectva
230. prapor polního dělostřelectva
113. prapor polního dělostřelectva
105. ženijní prapor
105. zdravotní prapor

<< Zpět