./index.php?menu=calendar
 
Rychlý výběr dne
0


Výběr pořadového čísla dne od vylodění. Pro zvolení posuňte symbol do požadované pozice.
9. pěší divize „OLD RELIABLE“

 

Velitel:
generálmajor Manton S. Eddy
od srpna 44 generálmajor Louis A. Craig
 
39. pluk
plukovník Flint, 24. červenec 44 -  plk. Bond 
 
47. pluk
plukovník Smythe, březen 45 – plk. Ward
 
60. pluk
plukovník Gibney, říjen 44 – plk. Van Houten
 
26. prapor polního dělostřelectva
34. prapor polního dělostřelectva
60. prapor polního dělostřelectva
84. prapor polního dělostřelectva
15. ženijní prapor
9. zdravotní prapor

<< Zpět